Άρθρα

Στο σημερινό Άρθρο θα δούμε τα άρθρα στο WordPress, πως μπορούμε να δούμε τα άρθρα, να προσθέσουμε, να επεξεργαστούμε, να διαγράψουμε και άλλα πολλά. Για να πάμε στην ενότητα άρθρα συνδεόμαστε στο τμήμα διαχείρισης και πατάμε την ενότητα «Άρθρα» που βρίσκεται στο αριστερό μενού.

Μόλις πατήσουμε από προεπιλογή μας κατευθύνει στην σελίδα «όλα τα άρθρα» και θα μας ανοίξει ένα μενού από κάτω που έχει κάποιες επιλογές όπως «Νέο άρθρο» που μπορούμε να προσθέσουμε ένα άρθρο.

Όλα τα άρθρα

Στη σελίδα “Όλα τα άρθρα” βλέπουμε ότι άρθρο έχουμε δημιουργήσει είτε είναι δημοσιευμένα είτε όχι. ‘Όπως κοιτάμε τη σελίδα πάνω αριστερά δίπλα από το μενού έχει τον τίτλο της σελίδας και το κουμπί για τη δημιουργία νέου άρθρου, αν κοιτάξουμε προς τα δεξιά υπάρχει η επιλογή “Επιλογές προβολής”, στο συγκεκριμένο υπό-μενού που ανοίγει μπορούμε να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε τις στήλες όπως είναι ο συντάκτης, οι κατηγορίες, οι ετικέτες, τα σχόλια και η ημερομηνία. Ακριβός από κάτω μπορούμε να επιλέξουμε πόσα άρθρα θέλουμε να φαίνονται στην πρώτη σελίδα. Υπάρχει και η επιλογή να φαίνεται ή όχι, κάποιο απόσπασμα των άρθρων. Κάτω από την επιλογή “Επιλογές Προβολής” είναι η αναζήτηση Άρθρων που μας βοηθάει να αναζητούμε άρθρα εάν έχουμε πολλά.

Νέο άρθρο

Για να προσθέσουμε νέο άρθρο πατάμε είτε το κουμπί που είναι δίπλα στον τίτλο άρθρα ή αν είμαστε σε άλλη σελίδα πάμε το ποντίκι πάνω στην λέξη άρθρα που βρίσκεται στο μενού αριστερά και επιλέγουμε από το υπομενού τη λέξη “Νέο άρθρο” που θα μας κατευθύνει στην σελίδα δημιουργίας νέου άρθρου. Στην σελίδα “Προσθήκη άρθρου” μπορούμε να εισάγουμε ένα νέο άρθρο.

Στο πρώτο πεδίο που λέει “Δώστε τον τίτλο εδώ” βάζουμε τον τίτλο του άρθρου και αυτομάτως δημιουργεί τον σύνδεσμο του άρθρου όπου θα κατευθύνει τον χρήστη όταν κάνει κλικ στον τίτλο του άρθρου.

Κάτω από τον τίτλο μπορούμε να προσθέσουμε όλο το περιεχόμενο. Στα δεξιά της οθόνης υπάρχουν οι ρυθμίσεις του αρθρού, από τις ρυθμίσεις μπορούμε να επιλέξουμε πότε θα δημοσιευτεί το άρθρο μας, αν είναι για έλεγχο και πολλές ακόμα ρυθμίσεις που είναι για την δημοσίευση του άρθρου.

Κατηγορίες

Για να πάτε στις κατηγορίες από την αρχική σελίδα κατευθύνουμε το ποντίκι στην επιλογή άρθρα και στο υπό μενού πατάμε κατηγορίες.

Στην σελίδα κατηγορίες μπορούμε να προσθέσουμε, να επεξεργαστούμε και να διαγράψουμε κατηγορίες. Για να προσθέσουμε κατηγορίες εισάγουμε το όνομα, το σύντομο όνομα(προαιρετικό) τον γονέα(προαιρετικό) και την περιγραφή στο αριστερό τμήμα της οθόνης, από δεξιά βλέπουμε τις κατηγορίες που έχουμε δημιουργήσει. Επίσης εάν πατήσουμε σε μία κατηγορία μας ανοίγει την σελίδα επεξεργασίας.

Ετικέτες

Κάτω από τις κατηγορίες είναι οι ετικέτες, οι ετικέτες έχουν ίδιο σύστημα, η διαφορά είναι ότι δε έχουν γονέα.

Scroll to Top