Εισαγωγή πολυμέσων και επεξεργασία

Τα πολυμέσα είναι η ενότητα του wordpress όπου μπορούμε να εισάγουμε αρχεία εικόνων, βίντεο, ήχου, έγγραφα κ.α. Τα πολυμέσα βρίσκονται κάτω από τα άρθρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά την ενότητα […]

Εισαγωγή και επεξεργασία άρθρων

Για να πάμε στην ενότητα άρθρα συνδεόμαστε στο τμήμα διαχείρισης και πατάμε την ενότητα «Άρθρα». Μόλις πατήσουμε από προεπιλογή μας κατευθύνει στην σελίδα όλα τα άρθρα και θα μας ανοίξει […]