Εγκατάσταση του WordPress

Στο άρθρο θα δούμε την εγκατάσταση του WordPress σε τοπικό υπολογιστή με web server το wamp server βήμα – βήμα.

Πρώτα πρέπει να κατεβάσουμε το WordPress από το wordpress.org σε συμπιεσμένο αρχείο, μόλις κατεβάσουμε το αρχείο το ανοίγουμε και το αποσυμπιέζουμε. Μετά την αποσυμπίεση πρέπει να μπούμε στον εκάστοτε φάκελο του local server μας και να φτιάξουμε ένα φάκελο με ότι όνομα θέλουμε. Αφού έχουμε φτιάξει τον φάκελο ανοίγουμε τον φάκελο του WordPress και κάνουμε αντιγραφή τα αρχεία που έχει μέσα και τα επικολλούμε στο φάκελο που φτιάξαμε στο local server μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι για την εγκατάσταση.

Για να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση ανοίγουμε τον browser και πατάμε στο url την εξής διεύθυνση localhost/websitetest στο websitetest βάζουμε το όνομα του φακέλου που φτιάξαμε στο local server και πατάμε enter.

Εδώ μας ζητάει να έχουμε το όνομα της βάσης δεδομένων, όνομα χρήστη, κωδικό χρήστη, φιλοξενητή βάσης δεδομένων και πρόθεμα, πάμε να δημιουργήσουμε την βάση δεδομένων.

Για να δημιουργήσουμε τη βάση ανοίγουμε νέα καρτέλα και πατάμε στο url την εξής διεύθυνση localhost/phpmyadmin και enter.

Στη σελίδα του phpmyadmin θα πατήσουμε στη πρώτη επιλογή του μενού που είναι οριζόντια δηλαδή στις βάσεις δεδομένων.

Στο πάνω μέρος έχει ένα πεδίο για να καταχωρίσουμε το όνομα της βάσης και δίπλα τη σύνθεση. Καταχωρούμε το όνομα της επιλογής μας, αν θέλουμε στην σύνθεση βάζουμε utf8_general_ci ή μπορούμε να το αφήσουμε έτσι.

Μόλις δημιουργήσουμε τη βάση επιστρέφουμε στη σελίδα του wordpress και πατάμε το κουμπί «πάμε», καταχωρούμε το όνομα της βάσης, το όνομα χρήστη και εάν έχουμε και κωδικό καταχωρούμε και τον κωδικό και πατάμε «Υποβολή».

Πατώντας υποβολή κάνει την σύνδεση της βάσης με το wordpress και άμα γίνει επιτυχώς τότε μας κατευθύνει στη σελίδα που μας λέει ότι συνδέθηκε, μόλις μας πει ότι έγινε επιτυχώς πατάμε στο κουμπί «εκτέλεση εγκατάστασης».

Με το που πατήσετε στο κουμπί θα σας κατευθύνει στην τελευταία διαδικασία που είναι η εγκατάσταση. Στην εγκατάσταση βάζουμε, όνομα ιστοτόπου, όνομα χρήστη, κωδικό, και email.

Αφού καταχωρίσουμε τα στοιχεία πατάμε «Εγκατάσταση του WordPress», μόλις γίνει η εγκατάσταση πρέπει να σας εμφανίσει την σελίδα τέλους.

Scroll to Top