Εμφάνιση

Στην ενότητα εμφάνιση μπορείτε να δείτε το ενεργό θέμα του ιστότοπου σας και όσα έχετε εγκαταστήσει, να το προσαρμόσετε, να φτιάξετε μενού, να προσθέσετε μικροεφαρμογές και άλλα. Στην ενότητα δημιουργία ιστοσελίδας θα αναλύσουμε λεπτομερώς την εμφάνιση του WordPress. Θέματα Τα θέματα είναι η πρώτη σελίδα που κατευθύνεστε πατόντας στο μενού εμφάνιση. Πατόντας σε ένα θέμα…

This content is for level members only!Full access in category learning.
Login Register now