Πρόσθετα

Στην ενότητα πρόσθετα μπορείτε να προσθέσετε έξτρα δυνατότητες ώστε να εμπλουτήσετε τον ιστότοπό σας. Ένα παράδειγμα είναι πρόσθετο για την δημιουργία φορμών όπως φόρμα επικοινωνίας, φόρμα παραγγελίας κ.α. Πατόντας στο μενού πρόσθετα σας κατευθύνει στην σελίδα εγκατεστημένα όπου βρίσκονται όλα τα πρόσθετα που έχετε εγκαταστήσει στο WordPress. Εκτός από τα πόσα πρόσθετα είναι εγκατρεστημένα, μπορείτε…

This content is for level members only!Full access in category learning.
Login Register now