Εμφάνιση

Στην ενότητα εμφάνιση μπορείτε να δείτε το ενεργό θέμα του ιστότοπου σας και όσα έχετε εγκαταστήσει, να το προσαρμόσετε, να φτιάξετε μενού, να προσθέσετε μικροεφαρμογές και άλλα. Στην ενότητα δημιουργία ιστοσελίδας θα αναλύσουμε λεπτομερώς την εμφάνιση του WordPress.

Θέματα

Τα θέματα είναι η πρώτη σελίδα που κατευθύνεστε πατόντας στο μενού εμφάνιση. Πατόντας σε ένα θέμα μπορείτε να δείτε πληροφορίες όπως το τίτλο, την περιγραφή, τις ετικέτες, τον προμηθευτή, την έκδοση και να επιλέξετε αν θα το προσαρμόσετε.

Προσαρμογή

Πατόντας στη σελίδα προσαρμογή μπορείτε να διαμορφώσετε το θέμα όπως ορίζει ο κατασκευαστής. Αναλόγος τις δυνατότητες του θέματος σας εμφανίζει και τις προσαρμογές που μπορείτε να κάνετε.

Editor

Ο editor είναι το περιβάλλον που επεμβαίνετε στον κώδικα του θέματος. Μπορείτε για παράδειγμα να εισάγετε στο head του θέματος το κώδικά JavaScript του google analytics.

Scroll to Top