Με την εφαρμογή HTML&HTML5, μαθαίνετε τι είναι η html, που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, να μάθετε όλες τις ετικέτες της html και html5 και ποιες είναι διαθέσιμες στην html5.