Πρόσθετα

Στην ενότητα πρόσθετα μπορείτε να προσθέσετε έξτρα δυνατότητες ώστε να εμπλουτήσετε τον ιστότοπό σας. Ένα παράδειγμα είναι πρόσθετο για την δημιουργία φορμών όπως φόρμα επικοινωνίας, φόρμα παραγγελίας κ.α.

Πατόντας στο μενού πρόσθετα σας κατευθύνει στην σελίδα εγκατεστημένα όπου βρίσκονται όλα τα πρόσθετα που έχετε εγκαταστήσει στο WordPress.

Εκτός από τα πόσα πρόσθετα είναι εγκατρεστημένα, μπορείτε να δείτε ποια είναι ενεργά και ποια όχι, να εγκαταστήσετε νέα πρόσθετα πατόντας στην επιλογή νέο πρόσθετο.

Το κάθε πρόσθετο που είναι εγκατεστημένο διαθέτει και την δηκιά του ενότητα ρυθμίσεων, για να μάθετε πληροφορίες για το πως θα ρυθμίσετε το πρόσθετο διαβάστε οδηγίες του κατασκευαστή.

Scroll to Top