Σελίδες

Η ενότητα Σελίδες είναι παρόμοιες με τα άρθρα. Οι μεγάλη διαφορά μεταξύ των άρθρων και των σελίδων είναι ότι οι σελίδες δεν έχουν κατηγορίες, ετικέτες και δεν χωρίζονται χρονολογικά.

Στο WordPress οι σελίδες οργανώνονται με πολλούς τρόπους οι δύο βασικοί τρόποι είναι η γραμμική οργάνωση και η ιεραρχική οργάνωση. Για την οργάνωση των σελίδων θα μιλήσουμε πιο κάτω.

Νέα σελίδα

Για να προσθέσουμε μία σελίδα συνδεόμαστε στο σύστημα διαχείρισης του WordPress, μόλις συνδεθούμε κατευθύνουμε το ποντίκι στις σελίδες και πατάμε προσθήκη νέας.

Μόλις πατήσουμε την επιλογή προσθήκη νέας θα μας κατευθύνει στην σελίδα δημιουργία νέας σελίδας, στη σελίδα αυτήν μπορούμε να βάλουμε τίτλο και το περιεχόμενο της σελίδας.

Οργάνωση σελίδων

Όπως είπαμε και πιο πάνω η οργάνωση των σελίδων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, οι δύο βασικοί τρόποι είναι η ιεραρχική και η γραμμική.

Ιεραρχική οργάνωσή

Στην ιεραρχική οργάνωση δημιουργούμε υποσελίδες μέσα σε ιστοσελίδες, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε για παράδειγμα όταν δημιουργούμε έναν ιστότοπο για ανταλλακτικά αυτοκινήτων να δημιουργήσουμε μία σελίδα με τίτλο μάρκες και κάποιες σελίδες με τίτλους εταιρειών. Ένα άλλο πιο προφανές παράδειγμα είναι όταν δημιουργούμε έναν ιστότοπο για ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο όπου η κεντρική σελίδα παράδειγμα θα λέει Ελλάδα και οι υποσελίδες θα αναφέρουν τους νόμους.

Για να δημιουργήσουμε μία ιεραρχία σελίδων δημιουργούμε την πρώτη σελίδα όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, στις επόμενες σελίδες που θα δημιουργήσουμε επιλέγουμε στα χαρακτηριστικά σελίδας την γονική σελίδα που επιθυμούμε.

Γραμμική οργάνωση

Στη γραμμική οργάνωση δημιουργούμε συνδέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων, ένα απλό παράδειγμα γραμμικής οργάνωσης είναι η δημιουργία ενός μενού.

Scroll to Top