Τμήμα διαχείρισης WordPress

Στο άρθρο αυτό θα δούμε το τμήμα διαχείρισης WordPress και την κάθε ενότητα – σελίδα του WordPress αναλυτικά.

Μόλις συνδεθούμε στο λογαριασμό μας θα παρατηρήσουμε ότι μας κατευθύνει στον πίνακα ελέγχου(Αρχική).

Από τον πίνακα ελέγχου μπορούμε να επιλέξουμε από το αριστερό τμήμα της σελίδας που βρίσκετε το μενού όλες τις υπόλοιπες σελίδες για την δημιουργία ή ενημέρωση του blog ή της ιστοσελίδας μας.

Πίνακας ελέγχου

Πατώντας στην επιλογή του πίνακα ελέγχου(ενημερώσεις), θα μας κατευθύνει στην σελίδα που κάνουμε τις τελευταίες ενημερώσεις των θεμάτων και των προσθέτων του WordPress, αντίστοιχα και του WordPress.

Άρθρα

Πατώντας στην επιλογή άρθρα μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα Όλα τα άρθρα, επιπλέων μπορούμε να επιλέξουμε τα εξής: Όλα τα άρθρα, Νέο άρθρο, Κατηγορίες, Ετικέτες.

Πολυμέσα

Πατώντας στην επιλογή Πολυμέσα μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα βιβλιοθήκη, εκτός από την βιβλιοθήκη μας δίνει την δυνατότητα να πατήσουμε την επιλογή νέο αρχείο.

Σελίδες

5Πατώντας στην επιλογή Σελίδες μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα Όλες οι σελίδες, εκτός από την επιλογή όλες οι σελίδες μας δίνει την δυνατότητα να πατήσουμε την επιλογή προσθήκη σελίδας.

Σχόλια

Πατώντας στην επιλογή Σχόλια μας κατευθύνει στην σελίδα σχόλια.

Εμφάνιση

Πατώντας στην επιλογή Εμφάνιση μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα θέματα, εκτός από τα θέματα μας δίνει την δυνατότητα να πατήσουμε την επιλογή προσαρμογή, μικροεφαρμογές, μενού, και αναλόγως με το θέμα μπορούμε να επιλέξουμε την κεφαλίδα και το φόντο.

Πρόσθετα

Πατώντας στην επιλογή Πρόσθετα μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα εγκατεστημένα, εκτός από τα εγκατεστημένα μας δίνει την δυνατότητα να πατήσουμε την επιλογή νέο πρόσθετο.

Χρήστες

Πατώντας στην επιλογή Χρήστες μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα Όλα τα μέλη, εκτός από τα όλα τα μέλη μας δίνει την δυνατότητα να πατήσουμε την επιλογή προσθήκη, το προφίλ σας.

Εργαλεία

Πατώντας στην επιλογή Εργαλεία μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα όλα τα εργαλεία, εκτός από την επιλογή όλα τα εργαλεία μας δίνει την δυνατότητα να πατήσουμε τις επιλογές εισαγωγή και εξαγωγή.

Ρυθμίσεις

Πατώντας στην επιλογή Ρυθμίσεις μας ανοίγει ένα υπομενού και παράλληλα μας κατευθύνει στην σελίδα γενικά, εκτός από την επιλογή γενικά μας δίνει την δυνατότητα να πατήσουμε τις επιλογές σύνταξη, ανάγνωση, συζήτηση, πολυμέσα, μόνιμοι σύνδεσμοι.

Scroll to Top